اعضای باشگاه قاجر در پناهگاه میشان الوند(همدان) 1387

ورود به صفحه آلبوم خاطرات

3 نفر از اعضای هیئت و گروه قاجر در تاریخ 24 آذر ماه 1389 به قله توچال در تهران صعود نمودند.
شرکت کنندگان:

تاریخ اجرای برنامه : 24، 25 آذر ماه 1389

شرکت کنندگان (آقایان) : محمد ظاهری

شرکت کنندگان (بانوان) : بانوان مهشید الماسی، لیلا صالحی(سرپرست)


ارسال شده در تاریخ پنج شنبه 29 اسفند 1389 - ساعت 18:16 نظرات (0)
10 نفر از اعضای هیئت و گروه قاجر در تاریخ 19 آذر ماه 1389 به قله 3150 متری پریشان صعود نمودند.
 تاریخ اجرای برنامه : 18، 19 آذر ماه 1389

شرکت کنندگان (آقایان) : مهدی لقایی، حمید یارویسی،آرش علیزاده، حمید خسروی, علی مقیمی, علی الیاسی، نبی شفیعی

شرکت کنندگان (بانوان) : سلماس بهمنی، لیلا صالحی، مهشید الماسی(سرپرست)


ارسال شده در تاریخ پنج شنبه 29 اسفند 1389 - ساعت 18:18 نظرات (0)
5 نفر از اعضای هیئت و گروه قاجر در تاریخ 19 آذر ماه 1389 به قله 3289 متری بدر در جنوب قروه صعود نمودند.


تاریخ اجرای برنامه : 18، 19 آذر ماه 1389

شرکت کنندگان (آقایان) : عبدالله و رامین سنگین آبادی، چنگیز اردلان ، سجاد نجفی ، داوود مفاخری (سرپرست)


ارسال شده در تاریخ پنج شنبه 29 اسفند 1389 - ساعت 18:19 نظرات (0)
2 نفر از اعضای هیئت و گروه قاجر در تاریخ 4 و 5 آذر ماه 1389 خط الراس پنجعلی به قلوز را پیمایش نمودند.
.
تاریخ اجرای برنامه : 4،5 آذر ماه 1389

شرکت کنندگان (آقایان) : محمد ظاهری و اسماعیل عباسی(سرپرست)


ارسال شده در تاریخ پنج شنبه 29 اسفند 1389 - ساعت 18:20 نظرات (0)
4 نفر از اعضای هیئت و گروه قاجر از تاریخ 26 الی 28 آبان ماه 1389 در برنامه سنگنوردی بیستون شرکت نمودند.
در این برنامه چند مسیر کوتاه صعود و از فاصله دور، از دیواره و مسیر قاجر عکسبرداری و از مسیر کوهپیمایی تا نزدیکی قله بیستون صعود شد.
تاریخ اجرای برنامه : 26 الی 28 آبان 1389

شرکت کنندگان (آقایان) : علی طهماسبی(هیئت کوهنوردی شهرستان دهگلان)، محمد اردلان، محمد ظاهری و رحمان مرادیانی(سرپرست)


ارسال شده در تاریخ پنج شنبه 29 اسفند 1389 - ساعت 18:21 نظرات (0)
2 نفر از اعضای هیئت و گروه قاجر طی برنامه ای دو روزه خط الراس کولاوا تا پریشان را پیمایش نمودند.


تاریخ اجرای برنامه : 13و 14 آبان 1389

شرکت کنندگان (آقایان) : فریدون الماسی و چنگیز اردلان(سرپرست)


ارسال شده در تاریخ پنج شنبه 29 اسفند 1389 - ساعت 18:22 نظرات (0)
7 نفر از اعضای هیئت و گروه قاجر در تاریخ 13و 14 آبان ماه 1389 خط الراس بدر تا پریشان را پیمایش نمودند.
 

تاریخ اجرای برنامه : 13، 14 آبان ماه 1389

شرکت کنندگان (آقایان) : عبدالله و رامین سنگین آبادی، حسین عسگری، حمید یارویسی

شرکت کنندگان (بانوان) : لیلا صالحی، مهشید الماسی، الهه زارعی(سرپرست)


ارسال شده در تاریخ پنج شنبه 29 اسفند 1389 - ساعت 18:23 نظرات (0)
3 نفر از اعضای هیئت و گروه قاجر در تاریخ 6و 7 آبان ماه 1389  چهار طول از مسیر "کاریز" در بیستون را صعود شد.


تاریخ اجرای برنامه : 6،7 آبان 1389

شرکت کنندگان (آقایان) : عرفان آزادی، محمد ظاهری و رحمان مرادیانی(سرپرست)


ارسال شده در تاریخ پنج شنبه 29 اسفند 1389 - ساعت 18:24 نظرات (0)
4 نفر از اعضای هیئت و گروه قاجر در تاریخ 29 و30 مهر ماه 1389 در دیواره یوسف سیاه سنگنوردی نمودند.
در این برنامه برروی مسیر گشایش شده(مسیر شهرام) کار شد و حلقه های فرود و تعدادی از رولهای حمایت میانی نصب شد.


تاریخ اجرای برنامه : 29،30 مهر ماه 1389

شرکت کنندگان (آقایان) : سامان مفاخری، کامران محمدی، محمد ظاهری و رحمان مرادیانی(سرپرست)


ارسال شده در تاریخ پنج شنبه 29 اسفند 1389 - ساعت 18:25 نظرات (0)
11 نفر از اعضای هیئت و گروه قاجر مورخ89/7/23  خط الراس هواشناسی تا قله کولاوا را پیمایش نمودند.
 


روابط عمومی گروه کوهنوردی قاجر قروه

تاریخ اجرای برنامه : 23 مهر 1389

شرکت کنندگان (آقایان) : علی دولتی، مهدی اکبری، امیرحسین الماسی، شاهین خادم، پویا غفاری،علی معظم

شرکت کنندگان (بانوان) : انوان سکینه حاجیان، رویا دولتی، مهشید الماسی، نرگس دولتی، پرستو فعله گری(سرپرست)


ارسال شده در تاریخ جمعه 23 مهرماه 1389 - ساعت 18:26 نظرات (0)