اعضای گروه قاجر در قله دماوند 1386

نفرات ایستاده از راست:موسی بودلایی، عرفان قاسمی، سردار عبدی، رامین سنگین آبادی، علی مقیمی، صدیق نادری،اسماعیل عباسی، مازیار نعمتی، حسین گوهری، امیر گوهری، تورج خالدیان، مجید رضایی، داوود مفاخری
نفرات نشسته از راست: لیلا صالحی، آرش عبدالملکی، مائده صالحی، مجید فعله گری، طاهره گوهری، صدیقه نوربخش، مهدی رامین، طیب صالحی، پویاصالحی، یاسمن نعمتی، شهرام نعمتی

ورود به صفحه آلبوم خاطرات

عنوان خبر گروه خبری تاریخ ارسال
حمید دهقان بر فراز قله اورست اخبار عمومی پنج شنبه 31 ارديبهشت 1390
بازگشت موفقیت آمیز عظیم قیچی ساز به کمپ اصلی اخبار عمومی پنج شنبه 31 ارديبهشت 1390
صعود به قله قلوز اخبار قاجر پنج شنبه 31 ارديبهشت 1390
گلگشت پریشان اخبار قاجر پنج شنبه 30 ارديبهشت 1390
خط الراس باغچه مریم به قله دروازه اخبار قاجر پنج شنبه 30 ارديبهشت 1390
عظیم قیچی ساز؛ بر فراز سومین قله مرتفع جهان اخبار عمومی پنج شنبه 30 ارديبهشت 1390
عظیم قیچی ساز مستقر درکمپ 4کانچن چونگا اخبار عمومی پنج شنبه 28 ارديبهشت 1390
بررسی حادثه ماناسلو در فدراسیون اخبار عمومی پنج شنبه 27 ارديبهشت 1390
تلاش کوهنورد سنندجی در راه اورست اخبار عمومی پنج شنبه 26 ارديبهشت 1390
صعود مستقل مهدی عمیدی به اورست اخبار عمومی پنج شنبه 26 ارديبهشت 1390
باز هم ابهام در مرگ کوهنوردان اخبار عمومی پنج شنبه 26 ارديبهشت 1390
اردو چهارم برگزار گردید اخبار عمومی پنج شنبه 26 ارديبهشت 1390
نجات فرد مصدوم در آلمابلاغ اخبار قاجر پنج شنبه 25 ارديبهشت 1390
اولین زن هندی بر فراز قله اورست اخبار عمومی پنج شنبه 25 ارديبهشت 1390
انتقال پیکر عیسی میرشکاری به ایران اخبار عمومی پنج شنبه 24 ارديبهشت 1390
صعود به پنجعلی اخبار قاجر پنج شنبه 24 ارديبهشت 1390
صعود مشترک کوه نوردان نابینا اخبار عمومی پنج شنبه 22 ارديبهشت 1390
درگذشت کوهنورد نپالی در اورست اخبار عمومی پنج شنبه 22 ارديبهشت 1390
چهارمین مرحله اردو هیمالیا نوردی اخبار قاجر پنج شنبه 20 ارديبهشت 1390
کلاس کارآموزی یخ و برف اخبار قاجر پنج شنبه 15 ارديبهشت 1390
تسلیت جهت فقدان زنده یاد عیسی میر شکاری اخبار قاجر پنج شنبه 14 ارديبهشت 1390
تکمیل هم هوایی عظیم قیچی ساز در کانچن چونگا اخبار عمومی پنج شنبه 13 ارديبهشت 1390
مرحله سوم اردو هیمالیانوردی کردستان اخبار قاجر پنج شنبه 13 ارديبهشت 1390
ثبت جهانی غار گرفتو اخبار عمومی پنج شنبه 13 ارديبهشت 1390
مرگ کوهنورد کرمانی در ماناسلو اخبار عمومی پنج شنبه 12 ارديبهشت 1390
موفقیت کوهنوردان زنجانی در ماناسلو اخبار عمومی پنج شنبه 12 ارديبهشت 1390
جلوه بهار زیبا در مانگه دول اخبار قاجر پنج شنبه 10 ارديبهشت 1390
سومین اردوی تیم هیمالیانوردی کردستان اخبار عمومی پنج شنبه 8 ارديبهشت 1390
تلاتش عظیم در کانچن چونگا اخبار عمومی پنج شنبه 8 ارديبهشت 1390
تمرین کار با کلنگ در شیب برفی گزارش برنامه ها پنج شنبه 8 ارديبهشت 1390