روز تربیت بدنی قله کولاوا مهرماه 1387
نفرات ردیف اول از سمت راست: سردار عبدی- علی عبدی
نفرات ردیف دوم از سمت راست: محمد عبدالملکی- داوود مفاخری- طیب صالحی-اسراء مفاخری - لیلا صالحی- صدیقه نوربخش- طاهره گوهری- مریم شهسواری- احمد عبدالملکی

ورود به صفحه آلبوم خاطرات

عنوان خبر گروه خبری تاریخ ارسال
آغازی دوباره.... اخبار قاجر پنج شنبه 3 فروردين 1396
مراقب از پوست در فصل بهار اخبار عمومی پنج شنبه 3 فروردين 1396