عضویت در باشگاه قاجر

بانیان گروه قاجر در قله پریشان 1354
طیب صالحی، داریوش الهیاری

ورود به صفحه آلبوم خاطرات

عنوان خبر گروه خبری تاریخ ارسال
قافله عمر... اخبار قاجر چهارشنبه 28 شهریور 1397
«علی برات زاده» در رتبه چهل و یکم «کمباین» مسابقات قهرمانی جهان قرار گرفت اخبار عمومی چهارشنبه 28 شهریور 1397
صعود به قله کولاوا گزارش برنامه ها جمعه 16 شهریور 1397
تلاش رو قله مون بلان فرانسه (مسیرگوتر) گزارش برنامه ها چهارشنبه 14 شهریور 1397
صعود علم کوه و دیواره علم کوه از مسیر شمالی گزارش برنامه ها یکشنبه 11 شهریور 1397
صعود سراسری بانوان بهارتفاعات درازنو در استان گلستان گزارش برنامه ها شنبه 10 شهریور 1397
مهار آتش جاده باعچه مریم اخبار قاجر سه شنبه 6 شهریور 1397
لزوم حفاظت از کوهستان‌ها در مقابل تخریب‌های گسترده اخبار عمومی سه شنبه 6 شهریور 1397
هشتمین جام سنگنوردی سامان برگزار گردید گزارش برنامه ها شنبه 3 شهریور 1397
صعودبه قله علم کوه از مسیر گرده آلمانها گزارش برنامه ها پنج شنبه 1 شهریور 1397
صعودبه قلل الوند و کلاع لان در همدان گزارش برنامه ها پنج شنبه 1 شهریور 1397