عضویت در باشگاه قاجر

اولین صعود گروه قاجر به قله دماوند1356

طیب صالحی، داریوش الهیاری، شمس الله برومند همراه دونفر از کوهنوردان آلمان

ورود به صفحه آلبوم خاطرات

عنوان خبر گروه خبری تاریخ ارسال
صعود به قله سامان گزارش برنامه ها جمعه 20 ارديبهشت 1398
صعود به قله بدر گزارش برنامه ها شنبه 14 ارديبهشت 1398