برنامه شش ماهه دوم سال 1398 باشگاه کوهنوردی قاجر

عضویت در باشگاه قاجر

بانوان باشگاه قاجر در چهل چشمه دیواندره خرداد 1389
اعضا از راست: لیلا صالحی، الهه زارعی، مهناز محمدی، لیلا مالکی، شعله اکبری، مهشید الماسی، عفت مرادی، الهام الهیاری، صدیقه نوربخش، منیژه مرادی

ورود به صفحه آلبوم خاطرات

عنوان خبر گروه خبری تاریخ ارسال
صعود به قله قلوز گزارش برنامه ها دوشنبه 11 شهریور 1398
صعود به بام ایران گزارش برنامه ها شنبه 1 شهریور 1398