یازدهمین سالگرد یار همیشگی نانگاپاربات زنده یاد سامان نعمتی را گرامی میداریم

عضویت در باشگاه قاجر

جمعی از اعضای گروه قاجر در قله پریشان 1386

ورود به صفحه آلبوم خاطرات

عنوان خبر گروه خبری تاریخ ارسال
تمرین در دیواره بیستون گزارش برنامه ها پنج شنبه 5 فروردين 1390
اردو های هیمالیانوردی اخبار قاجر پنج شنبه 29 اسفند 1389
برنامه تنوره بزرگ پریشان اخبار قاجر پنج شنبه 29 اسفند 1389
برنامه یخ نوردی در آبشار سنگین آباد اخبار قاجر پنج شنبه 29 اسفند 1389
برنامه سنگنوردی یوسف سیاه اخبار قاجر پنج شنبه 29 اسفند 1389
صعود زمستانه قله قاش مستان «دنا» اخبار قاجر پنج شنبه 29 اسفند 1389
برنامه قله بدر 21 و 22/11/89 اخبار قاجر پنج شنبه 29 اسفند 1389
خط الراس کولاوا به بدر اخبار قاجر پنج شنبه 29 اسفند 1389
صعود به قله بدر اخبار قاجر پنج شنبه 29 اسفند 1389
برنامه خط الراس پنجه علی تا بدر اخبار قاجر پنج شنبه 29 اسفند 1389
برنامه سنگنوردی سه زرده پریشان اخبار قاجر پنج شنبه 29 اسفند 1389
برنامه قله توچال تهران اخبار قاجر پنج شنبه 29 اسفند 1389
برنامه قله پریشان اخبار قاجر پنج شنبه 29 اسفند 1389
صعود به قله بدر اخبار قاجر پنج شنبه 29 اسفند 1389
خط الراس پنجه علی به قلوز اخبار قاجر پنج شنبه 29 اسفند 1389
برنامه سنگنوردی بیستون اخبار قاجر پنج شنبه 29 اسفند 1389
برنامه خط الراس کولاوا تا پریشان اخبار قاجر پنج شنبه 29 اسفند 1389
برنامه خط الراس بدر تا پریشان اخبار قاجر پنج شنبه 29 اسفند 1389
سنگنوردی در بیستون اخبار قاجر پنج شنبه 29 اسفند 1389
سنگنوردی در یوسف سیاه اخبار قاجر پنج شنبه 29 اسفند 1389
برنامه خط الراس کولاوا اخبار قاجر جمعه 23 مهرماه 1389
غارنوردی در غار دودزا یا زرینه (زنجان) گزارش برنامه ها جمعه 16مهرماه 1389
برنامه سنگ نوردی تیغه شرقی پریشان اخبار قاجر پنج شنبه 29 اسفند 1389
کلاغ لانه در همدان اخبار قاجر پنج شنبه 17 آذر 1389
نمايش پرده اي ديگر از فريب آرشیو بایگانی پنج شنبه 15 آذر 1389
صعود به کرکس اخبار قاجر 29 آبان ماه 1389
بدر ( منطقه آسمان دول ) اخبار قاجر جمعه 21 آبان ماه 1389
سرانجام فريبي بزرگ در كوهنوردي ايران آرشیو بایگانی پنج شنبه 23 آبان 1389
جلسه فدراسیون در خصوص برنامه صعود تیم باشگاه دماوند به نانگاپاربات آرشیو بایگانی پنج شنبه 4 آبان 1389
چاپ تمبر زنده یاد سامان نعمتی اخبار قاجر پنج شنبه 27 شهریور 1389