عضویت در باشگاه قاجر

مورخه 3 اسفند ماه 6 تن از اعضای باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه دوم به قله پریشان در جنوب قروه صعود نمودند.
گزارش برنامه در ادامه مطلب...تاریخ اجرای برنامه : 2 و 3 اسفند ماه 1397

شرکت کنندگان (آقایان) : شهرام نعمتی، مهدی معظمی، علی الیاسی، علی چراغی، پدرام نعمتی(سرپرست)

شرکت کنندگان (بانوان) : مریم شهسواری


گزارش برنامه...
روز پنج شنبه 2 اسفند ماه ساعت 18:20  همراه 3 تن از اعضا: علی چراغی، پدرام نعمتی و مریم شهسواری به روستای نعمت آباد رفتیم ماشین را کنار پاسگاه محیط زیست پارک نموده سپس بطرف پناهگاه حرکت کردیم.
 ساعت 19:45 به پناهگاه رسیدیم که تعدادی از مغازه داران خیابان تختی جهت گذراندن پنج شنبه و جمعه با وسایل ابتدای به پناهگاه آمده بودند. شب را با هم سپری کرده ساعت 22 خوابیدیم.
روز جمعه 3 اسفند ماه ساعت 6:30 از خواب بیدارشدیم
  آقایان: علی الیاسی و مهدی معظمی ساعت 7:30 به پناهگاه آمده بعد از صرف صبحانه با هم بطرف قله حرکت کردیم.
 با توجه به اینکه اکثر مسیر برفش تا زیر گردنه یخزده بود، ساعت 10 به قله رسیدیم.
پس از گرفتن چند عکس به طرف پناهگاه حرکت کردیم و از آنجا به روستا آمده، ساعت12:30 به قروه رسیدیم.
 نکته قابل توجه اینکه:  امسال باید در صعود به ارتفاعات بدر و پریشان، داشتن کلنگ کوهنوردی در صعودها ضروری می باشدزیرا  اکثر نقاط شیب دار برفش یخزده می باشد.


ارسال شده در تاریخ جمعه 3 اسفند 1397 - ساعت 23:18 تعداد بازدید : 160
.:: ارسال نظر جدید ::.

نام کامل : (الزامی)
آدرس ایمیل :
آدرس سایت :
متن نظر : (الزامی)
کد امنیتی :  (الزامی)